Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA przyjęła zasadę pełnej przejrzystości. Dlatego dzielimy się na bieżąco wszelkimi istotnymi informacjami na temat działań i planów fundacji – ze szczególnym naciskiem na sprawy finansowe. Zazwyczaj są to informacje pozytywne, bo odnoszące się do faktu pozyskania nowych przyjaciół fundacji, rosnącego stanu konta, wydatków na rzecz naszych podopiecznych, których jest już blisko sześćdziesięcioro.

Tym razem musimy się podzielić informacją złą. Z powodu drobnego błędu formalnego w złożonej przez fundację w Ministerstwie Finansów dokumentacji nie będziemy mogli skorzystać z pieniędzy przekazanych MAGII przez podatników rozliczających się za rok 2016 z podatku dochodowego w ramach akcji 1 procentu. Pieniądze te pozostaną w kasie państwowej.

Jest nam z tego powodu bardzo przykro. Mamy świadomość, że zawiedliśmy Państwa, którzy przekazali swój 1 procent akurat naszej fundacji.

Wyciągnęliśmy z tej sytuacji wnioski i ponownie poprosimy Państwa o wsparcie 1 procentem przy rozliczeniach za rok bieżący.

Gwarantujemy, że zaistniałe w tym roku problemy się nie powtórzą. Bądźcie z nami dalej!