Niepełnosprawność Łukasza jest wynikiem wad wrodzonych . Chłopiec ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Wolniejszy rozwój intelektualny chłopca , zaburzenia mowy powodują konieczność specjalnego kształcenia , ciągłej rehabilitacji

 

POMOGLIŚMY: 1010,00 ZŁ.

 

 

Dokumenty

 42 ŁUKASZ Ż -2016
ID:42